Jak nakonfigurovat rezervování adres na bezdrátovém směrovači TP-Link

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:54 PM 566535
This Article Applies to: 
Když specifikujete rezervovanou IP adresu pro počítač v síti LAN, tento počítač vždy při připojení k serveru DHCP obdrží stejnou IP adresu. Pokud se v síti LAN nacházejí počítače, které vyžadují permanentní IP adresy, nakonfigurujte pro tento účel funkci rezervování adres ve směrovači.
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1) a stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin malými písmeny.
 
Krok 3 Klikněte na položku DHCP->Address Reservation (Rezervování adres) nalevo a klikněte na tlačítko Add New (Přidat novou).
 
 
Krok 4 Zadejte MAC adresu a IP adresu a položku Status (Stav) nastavte na Enabled (Povoleno).
 
 
MAC Address: (MAC adresa:) MAC adresa počítače, kterému chcete rezervovat IP adresu
Reserved IP Address: (Rezervovaná IP adresa:) IP adresa, která bude počítači rezervována směrovačem
Status : (Stav:) Stav této položky je buď Enabled (Povoleno), nebo Disabled (Zakázáno)
 
Poznámka:
1.   Formát MAC adresy je XX-XX-XX-XX-XX-XX.
2.     Pokud neznáte MAC adresu svého počítače, zjistíte ji pomocí následujícího postupu.
(1) Klikněte na nabídku Start->Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu Enter.
(2) Zadejte v okně s příkazovým řádkem příkaz ipconfig/all a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se MAC adresa a další informace o tomto počítači.
 
 
Krok 5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Poté počítač, jehož MAC adresa je 00-0A-EB-00-23-11, vždy po připojení ke směrovači obdrží IP adresu 192.168.1.100.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.