Jak nainstalovat síťový adaptér ručním načtením souboru ovladače

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:54 PM 105510
This Article Applies to: 
Krok 1 Zapojte adaptér do slotu PCI na počítači a spusťte počítač.
 
Krok 2 Počítač detekuje adaptér a zobrazí se Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. Vyberte možnost Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a poté klikněte na tlačítko Další.
 
Krok 3 Vyberte možnost Nevyhledávat, zvolím ovladač k instalaci a poté klikněte na tlačítko Další.
Krok 4 Vyberte možnost síťové adaptéry a klikněte na tlačítko Další.
Krok 5 Klikněte na tlačítko Z diskety…
Poznámka:Nevybírejte žádný ze síťových adaptérů uvedených v okně.
 
Na obrazovce se místo výše uvedeného okna může objevit následující okno. Nevybírejte žádný ze síťových adaptérů uvedených v okně a klikněte na tlačítko Z diskety.
 
Krok 6 Poté se zobrazí okno Najít soubor. Najděte a vyberte správný soubor ovladače, který je určen pro váš operační systém, a poté klikněte na tlačítko Otevřít.
Například ovladač pro systém Windows XP se nachází v podsložce WINXP, která je ve složce ovladače pro příslušný model adaptéru.
 
Krok 7 Klikněte na tlačítko Další a poté vyčkejte na dokončení instalace ovladače
 
Krok 8 Během instalace se může objevit následující okno; dokončete instalaci kliknutím na možnost “Pokračovat”.
 

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.