Jak nastavit přesměrování portu (Port Forwarding) pomocí Deco?

Když nastavujete
Updated 04-15-2019 13:07:12 PM 468529
This Article Applies to: 

Port Forwarding se používá pro zpřístupnění zařízení nebo služby ve vaší domácí síti pro počítače v internetu. Typické uplatnění zahrnuje umožnění vzdálené správy bezpečnostních kamer v lokální síti, schvalování přístupu k HTTP, FTP a dalších lokálních serverů atd.

Port Forwarding může být použitý pro nastavení veřejných serverů ve vaší lokální síti, jako jsou HTTP, FTP, DNS, POP3/SMTP a Telnet. Jednotlivé služby používají různé servisní porty. Port 80 je používán službou HTTP, port 21 FTP, port 25 SMTP a port 110 službou POP3. Ověřte, prosím, číslo portu před začátkem konfigurace.

Spusťte aplikaci Deco, klepněte na ikonu Menu v pravém spodním rohu.

Klepněte na Advanced.

Vyberte Port Forwarding.

Klepněte na ikonu Create nebo Add v pravém horním rohu.

Vyberte Service Type, vložte Service Name a klepněte na Internal IP pro zvolení zařízení, pro které chcete otevřít port. Poté vložte jeho External Port a Internal Port (Service port). Klepněte na Done.

Jestliže necháte Internal Port prázdný, budou interní porty stejné jako externí.

Např. nastavte External Ports jako 4500-5000 a ponechte Internal Port prázdný, klepněte na Done. V tomto případě budou interní porty 4500 - 5000 otevřeny automaticky.

Po nastavení, prosím, sjeďte dolů na stránku Advanced page, klepněte na IPv4 a zkontrolujte WAN IP adresu systému Deco. Nyní můžete zkusit použít WAN IP:Port Number (Externí port) pro přístup ke službě z vnější sítě.

Poznámka:

Jestliže WAN IP adresa routeru není veřejná ale soukromá, znamená to, že je jiné zařízení NAT připojené k WAN portu Deco routeru. Musíte otevřít servisní port i na tomto zařízení.

Pro zjištění jestli je IP adresa veřejná nebo soukromá, prosím, použijte následující odkaz:

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.