Jak nakonfigurovat Address Reservation (Rezervaci IP adresy) pomocí Deco?

Když nastavujete
Updated 04-15-2019 12:52:36 PM 235021
This Article Applies to: 

Address Reservation se používá pro rezervaci fixní IP adresy k určitému klientskému zařízení, takže zařízení vždycky získá stejnou IP adresu, když se připojí k Deco, což usnadní rozpoznání a správu tohoto zařízení.

Spusťte aplikaci Deco a klepněte na ikonu Menu ve spodním pravém rohu.

Klepněte na Advanced.

Zvolte Address Reservation.

Klepněte na ikonu Create nebo Add v horním pravém rohu.

Zvolte zařízení a poté klikněte na Done pro dokončení konfigurace.

Klepněte na dokončenou položku, poté budete schopni změnit IP adresu přidělenému zařízení.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.