Podporuje Deco Ehternet Backhaul?

Q&A - vysvětlení nebo specifikace parametrů
Updated 12-14-2022 08:47:57 AM 1832801
This Article Applies to: 

Poznámka:

DECO funguje v továrním nastavení jako router tzn. NAT/ DHCP server je zapnutý.

DECO síť lze přepnout i do režimu AP (access point), kdy NAT je vypnutý -  v obou režimech je ethernet backhaul funkční. 

Ano, Deco podporuje Ehternet Backhaul.

Díky této funkci mohou být jakékoli dvě Deco jednotky propojeny ethernet kabelem. Deco poté upřednostňuje přenos dat mezi těmito jednotkami pomocí ethernet propojení, které je více stabilní a rychlejší než Wi-Fi.

Krok 1 Nastavte, prosím, všechny jednotky Deco ve stejné síti pomocí aplikace Deco než je propojíte kabelem. Mějte je ve stejné místnosti během nastavování.

Krok 2 Připojení Deco jednotek pomocí ethernet kabelů.

Zde jsou dvě typické struktury připojení pro Ethernet Backhaul:

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.