Může se moje tiskárna připojit k síti Deco?

Další pomoc
Updated 03-18-2019 15:32:33 PM 186887
This Article Applies to: 

Deco Whole-Home Wi-Fi Systém vám umožňuje přidat síťovou tiskárnu.

Jestliže má tiskárna ethernet port, připojte ji k jakémukoli Deco LAN portu.

Jestliže chcete tiskárnu připojit bezdrátově, ujistěte se, že podporuje WPA2 šifrování. Použijte ovládací software tiskárny pro její manuální připojení k síti Deco. Jestliže si nejste jistí, jak to udělat, kontaktujte, prosím, výrobce vaší tiskárny.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.