Jak mám spustit test rychlosti?

Další pomoc
Updated 05-20-2019 09:03:44 AM 259211
This Article Applies to: 

Jednoduše klepněte na sekci Test Internet Speed a spusťte test. Nejnovější výsledky testu jsou zobrazeny na ovládacím panelu. Výsledek odráží rychlost stahování a odesílání dat. Aplikace Deco navíc zobrazuje komentáře k rychlosti internetového připojení.

Použijeme Deco M5 jako příklad:

Pokud je výsledek testu rychlosti pomalý, můžete kliknout na "Change Test Sever", vybrat jiný server, znovu kliknout na "Next" a otestovat rychlost.

Poznámka:

1. Výsledek testu rychlosti ukazuje rychlost, kterou hlavní Deco získá z modemu, nikoli rychlost na klientovi, který je připojen k Deco.

2. Funkce Test Internet Speed je dostupná pouze na Deco M5, Deco M9 Plus a Deco P7.

3. Pro model, který nepodporuje funkci Test Internet Speed, můžete připojit počítač k hlavnímu dekodéru pomocí ethernetového kabelu a pak otestovat rychlost internetu.

 

Pokud chcete bližší informace o každé funkci a konfiguraci, prosím přejděte na Download Center pro stažení příručky k produktu.

 

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.