Jak mám nastavit Deco se současným modemem?

Než nakoupíte
Updated 03-14-2019 13:15:04 PM 189532
This Article Applies to: 

Modem je zařízení, které připojuje váš domov k internetu. Existují tři druhy modemů.

  • DSL modem má RJ11 zásuvku pro připojení ke standardní telefonní lince.
  • Kabelový modem poskytuje širokopásmový přístup k internetu prostřednictvím koaxiálního kabelu.
  • Kombo router je kombinací modemu a routeru.

Deco můžete propojit s výše uvedenými druhy modemů.

Jestliže máte DSL nebo kabelový modem, zvolí Deco typ připojení během nastavování a upozorní vás, jestliže bude potřeba nějaký vstup od vás.

Jestliže nemáte modem, budete možná schopni získat internet přímo  z ethernet zássuvky nebo přivedeného ethernet kabelu.

Deco detekuje typ připojení k internetu během procesu nastavení a nechá vás zadat odpovídající informace, jestliže bude potřeba.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.