Obnovení výchozího výrobního nastavení produktů TP-Link (zapomenuté nebo ztracené heslo)

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:52 PM 1736637
This Article Applies to: 

 

 
 
Poznámka: Pokud zařízení resetujete, vrátí se k výchozímu výrobnímu nastavení a veškerá vaše nastavení budou ztracena.
 
 Stisknutím tlačítka RESET na zadním panelu .
 
Přímo stiskněte tlačítko Reset na zadním panelu pomocí špendlíku na dobu přibližně 6 až 10 sekund, když je zařízení zapnuto.
 
Uvolněte tlačítko Reset a čekejte, dokud se zařízení nerestartuje.
 
Poznámka:
1. Před úplným restartováním se přesvědčte, zda je směrovač napájen. 2. Výchozí IP adresa je 192.168.1.1 a výchozí uživatelské jméno i heslo pro přihlášení je admin (vše malými písmeny).
3.  Ujistěte se, zda je IP adresa počítače ve stejné podsíti jako zařízení. To znamená, že počítač má IP adresu 192.168.1.X (X je v rozmezí 2~253) a maska podsítě je 255.255.255.0.
 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.