Jak postupovat, když zapomenu uživatelské jméno a heslo ADSL modemu / směrovače pro přihlášení?

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:51 PM 3016756
This Article Applies to: 

 

Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin. Pokud jste je vy nebo někdo jiný změnili a zapomněli, je třeba resetovat směrovač na výchozí výrobní nastavení.
Poznámka: Pokud zařízení resetujete, vrátí se do výchozího výrobního nastavení a veškerá vaše nastavení budou ztracena.
 
Krok 1 Vypněte směrovač.
Krok 2 Stiskněte a podržte tlačítko Reset na zadním panelu pomocí špendlíku a poté zapněte směrovač.  (Při zapínání směrovače tlačítko Reset neuvolňujte a držte je ještě asi 6~10 sekund po zapnutí směrovače).
Krok 3 Uvolněte tlačítko Reset a čekejte, dokud se zařízení nerestartuje.
 
Poznámka:
1. Před úplným restartováním se přesvědčte, zda je směrovač napájen. 2. Výchozí IP adresa je 192.168.1.1 a výchozí uživatelské jméno i heslo pro přihlášení je admin (vše malými písmeny).
3. Ujistěte se, zda je IP adresa vašeho počítače ve stejné podsíti jako zařízení. To znamená, že váš počítač by měl mít IP adresu 192.168.1.X (X je v rozmezí 2~253) a maska podsítě je 255.255.255.0. Výchozí brána by měla být 192.168.1.1, což je IP adresa směrovače.  
 

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.