Безжична мрежа за асансьори

 • Лесна инсталация без сложно окабеляване
 • Стабилни, високоскоростни безжични връзки
 • Минимални разходи за поддръжка

За всеки бизнес в многоетажна сграда гарантирането, че асансьорите са свързани към мрежата, може да бъде от решаващо значение за приложения като видеонаблюдение и цифрови информационни табла.

Традиционно за постигане на това се използват решения като Ethernet кабели издържащи на силно опъване - минаващи от горната или долната част на асансьорните шахти. Но този метод има някои значителни недостатъци:

 • Строителството трябва да бъде изпълнено по начин, който позволява тези кабели.
 • Инсталацията изисква по-интензивни работи
 • В крайна сметка кабелите ще се скъсат поради нормално износване.

За да смекчи тези проблеми, TP-Link предлага решение: безжична връзка от точка до точка, осигуряваща пропускателна способност до 300 Mbps.

Безжичното покритие се простира по цялата шахта за свързване на камери за наблюдение или цифрови информационни табла директно към мрежата. Записвайте видео в реално време към NVR, като на практика не се изисква твърдо окабеляване – така че няма кабели, които да се износват.


Безжичната инсталация е лесна инсталация

Също както традиционните варианти, инсталирането включва крайна точка в горната или долната част на асансьорната шахта и друга в горната или долната част на кабината на асансьора. За безжичната мрежа за асансьори се препоръчва едно CPE устройство да бъде инсталирано в горната част на кабината на асансьора като мобилна точка за достъп (АР), свързваща се с камерата или информационното табло, и се движи с кабината на асансьора. Докато друго CPE е инсталирано в горната част на асансьорната шахта като фиксирана AP, свързваща се към NVR или главната мрежа.

Elevator Solution Topology

Серията продукти Pharos на TP-Link, състояща се от професионални CPE и централизирано управление, предоставя решения за безжични мрежи на дълги разстояния като безжична мрежа за асансьор. Препоръчителните продукти за осигуряване на безжично покритие в асансьорите са изброени по-долу. Моля, свържете се с нас за повече информация за монтажа и изберете правилните продукти според действителната ситуация при вас.

Честота Фиксирана АР Мобилна АР Макс. Wi-Fi скорости Ethernet портове Захранване
2.4 GHz CPE210 CPE210 300 Mbps 1× 10/100 Mbps 24V Passive PoE
2.4 GHz CPE220 CPE220 300 Mbps 2× 10/100 Mbps 24V Passive PoE
5 GHz CPE510 CPE510 300 Mbps 1× 10/100 Mbps 24V Passive PoE

Защо да изберете продуктите Pharos на TP-Link?

Продуктовата серия Pharos ба TP-Link предлага решения за безжични мрежи на дълго разстояние за приложения като безжичен интернет доставчик (WISP), Корпоративен мост (P2P), безжично видеонаблюдение (PtMP) и безжични връзки за асансьори.

Продуктовата линия се състои от професионални външни CPE с насочено действие. Всяко оборудване Pharos е съвместимо с мощния уеб-базиран интерфейс на PharOS и платформата за централизирано управление Pharos Control, за да направи управлението на мрежата възможно най-просто и лесно.

Спестяващ разходи безжичен пренос на данни с лесна инсталация

Лесна, гъвкава инсталация

Премахнете  ограниченията на традиционния пренос на данни на разстояние по кабел и от слециалните конструктивните изисквания за поставяне на кабела в асансьорна шахта.

Без сложно окабеляване

Безжичното предаване на данни гарантира, че износването на кабела е проблем от миналото. Разходите за физическо инсталиране са намалени поради нуждата от по-малко физически обекти, както и намаляване на разходите за строителство.

Надеждното качество е с ниска поддръжка

Високото качество на продуктите, което получавате от TP-Link, гарантира, че поддържането на вашата безжична асансьорна система е възможно най-лесно.

Поддръжка на пасивно PoE

Поддръжката за пасивно захранване през Ethernet позволява гъвкаво внедряване и удобна инсталация.

Високоскоростни и стабилни безжични връзки за задоволяване на нуждите от видеонаблюдение в асансьора

Wi-Fi скорости до 300 Mbps

Максималните скорости от 300 Mbps гарантират, че видеомониторингът и другите функции с интензивен обмен на данни са плавни, с ясно изображение.

Видеопредаване на дълги разстояния

TP-Link Pharos продуктите лесно предават HD видео от камерите за наблюдение на асансьора благодарение на богатите функции, които гарантират стабилно предаване на дълги разстояния.

Стабилни връзки на високи скорости

Реалната употреба е доказала, че продуктите Pharos осигуряват стабилно предаване и плавно видео, дори когато асансьорите се движат бързо между етажите.

Подходящи за сгради от всякакъв тип

Мощността на предаване е линейно регулируема за адаптиране към различни разстояния на предаване в различни сгради, осигурявайки надеждни, високопроизводителни Wi-Fi мрежи в сгради с всякаква форма и размер.


Често задавани въпроси

 • Имате ли конкретни случаи с приложения на безжичното решение на TP-Link за видеонаблюдение на асансьори?

  Безжичното решение на TP-Link за асансьори е успешно приложено в много сгради в различни клонове на икономиката, като радио и телевизионна та кула в Ченгду и Съдебната палата в Съчуан Линшуй Мингдуюан. За тези два случая са изградени стабилни безжични системи за наблюдение и плавното видеонаблюдение работи стабилно.

 • Как да управлявам и наблюдавам мрежата?

  Продуктите TP-Link Pharos са съвместими с мощния уеб-базиран интерфейс на PharOS и платформата за централизирано управление  Pharos Control. Pharos Control е безплатна централизирана платформа за управление, която позволява управление и контрол на всяко мрежово оборудване от всеки свързан компютър. Предвидени са функции като са откриване на оборудването, масово конфигуриране, операции по график, известия по имейл и други.

 • Имате ли цялостни решения за цялата моя система за наблюдение?

  Да. С изключение на безжичното решение, споменато по-горе, TP-Link предоставя също VIGI камери за наблюдение и NVR, заедно с комутатори JetStream.

 • Имате ли решения за цялата инфраструктура хотел/училище/жилище?

  Да. За да отговори на изискванията за стабилни връзки, бързо инсталиране, централизирано управление, лекота на използване и разумни разходи, TP-Link предлага всички видове бизнес продукти за всяка ситуация, включително вътрешни и външни точки за достъп, контролери, безжична широколентова връзка, комутатори , рутери, камери за наблюдение и NVR. Намерете повече за мрежовото решение на TP-Link във вашия бранш.


Отхвърляне на претенции

*Максималните скорости на безжичния сигнал са физическите скорости, получени от спецификациите на стандарта IEEE 802.11. Реалната пропускателна способност на безжичните данни и безжичното покритие не са гарантирани и ще варират в резултат от 1) фактори на околната среда, включително строителни материали, физически обекти и препятствия, 2) условия на мрежата, включително локални смущения, обем и плътност на трафика, местоположение на продукта, сложност на мрежата и мрежови резерви и 3) ограничения на клиента, включително номинална производителност, местоположение, връзка, качество и състояние на клиентското устройство.


From United States?

Get products, events and services for your region.